Начало Услуги Инструменти Продукти Поддръжка и Помощ Контакти
Начало   English English Deutsch 
  Климa Оптима 2015Клима-Оптима 
 
  Вход

Потребител
Парола
   

 


Продуктът се предлага с предплатени лицензи на цени от 1053 лв на месец.

    
Клима-Оптима-2015 е новият програмен продукт, който наследява Клима-Оптима. Една от причините за появата му са промените в „Наредба 7 от 2004 за Енергийна ефективност на сгради“
    
Клима-Оптима-2015 запазва функционалността на предшественика си с възможност за изчисляване на:
  • отоплителен товар на помещения
  • охладителен товар на помещения
  • енергийна ефективност на сгради

     Към тази функционалност в Клима-Оптима-2015 са добавени изискваните от промяната в „Наредба 7 от 2004 за Енергийна ефективност на сгради“ възможности за:
  • Скала на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради
  • Интегриран показател за годишен разход на енергия като Екологичен еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид

     С оглед на влезлите в сила от 1 януари 2024 година промени в Наредба №РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради са добавени нови точки в справка енергийна ефективност (ЕЕ), засягащи оценката на съответствието на сградата на условията за близко до нулево потребление на енергия (Определяне на потребна (доставена) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление
     Включен е също така и пресметнатият процент на потребна (доставена) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление от възобновяеми енергийни източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата. Програмата изчислява възобновяемата потребна енергия от термопомпени агрегати и нейният процент, отнесен към пълната потреба енергия за зоната/сградата за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление.
     При създаването на справката се предоставя възможност за избор и изчисление на първичната потребна (внесена) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление от енергийни източници, намиращи се на място или в близост до обекта и нейният процент, отнесен към пълната първична енергия за зоната/сградата за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ и осветление.
     Допълнително е предоставена възможност за посочване на процента на електроенергия от ВЕИ, монтирани на място или в близост на обекта, използвана за захранване на осветлението и уредите в отделните зони, а от там и за сградата като цяло.

     Както и досега при разработката и обновяването на програмния продукт са заложени всички изисквания по актуалната нормативна уредба, нейните изменения, и не на последно място препоръките на нашите потребители, с тяхната богата практика и реални професионални казуси.

    
Клима-Оптима-2015 наследява напълно функционалността на предходния продукт, Клима-Оптима, както и предлага пълна съвместимост на вече създадени проекти към по- новата версия. Това означава, че проекти, създадени с Клима-Оптима може да бъдат отваряни безпроблемно от Клима-Оптима-2015 посредством конвертиране.


 Ръководство на потребителя Страница за инсталиране на продукта. Страница на обновленията на продукта.


 

 
  Новини
Проформа фактура
Aвтоматично създаване на проформа фактура към поръчките на сайта
прочети

Ръководство за Клима-Оптима-2015
Разширено и допълнено ръководство на потребителя
прочети

Финална версия на Клима-Оптима-2015
Финални и функционални промени
прочети

Нова версия на Клима-Оптима-2015
Последващо обновление във връзка с влизащите в сила от 2024 г. промени в наредбата
прочети

Нова версия на Клима-Оптима-2015
Обновление във връзка с влизащите в сила от 2024 г. промени в наредбата
прочети

 
Потребители Online: 0Условия за ползванекарта на сайтаcontact@Climasoft.net
© 2009-2024